Πρόγραμμα Υποστήριξη Πρωτοβουλιών Νέων

Το Πρόγραμμα «Υποστήριξη Πρωτοβουλιών για Νέους» επιχορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Νέα Γενιά σε Δράση» και υλοποιείται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 1526/73/28.11.2013 Απόφασης ΔΣ ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Στρατηγικός στόχος του Προγράμματος είναι να στηρίξει οικονομικά πρωτοβουλίες και σχέδια που υλοποιούνται στη χώρα μας, απευθύνονται στη νέα γενιά και συμβάλλουν στην απόκτηση ικανοτήτων τόσο μέσω της μη τυπικής μάθησης, όσο και μέσω της προώθησης της ενεργού συμμετοχής των νέων στην κοινωνία.

Το Έργο

Ενημερωθείτε για το έργο...

Κοινωνική Οικονομία

Στρατηγικό Σχέδιο για τη Κ.Ο.

Νέοι & Κοινωνική Οικονομία

Συνδεθείτε μαζί μας...

ΙΝΕΔΙΒΙΜ ΓΓΝΓ ΕΕ ΚΕΑΕΠ

    

Background Color:
 
Background Pattern:
Reset