Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

  • Το έργο ενισχύει την επιχειρηματικότητα, μέσω της προβολής και προώθησης καινοτόμων και δημιουργικών ιδέων, προωθόντας έτσι την ενεργό συμμετοχή των νέων στην κοινωνική ζωή της περιοχής τους,  
  • Bελτίωση ευκαιριών για απασχόληση για ανέργους με ιδιαίτερη μέριμνα στους νέους πτυχιούχους ηλικίας 26-30. Συγκεκριμένα, το προτεινόμενο έργο αποσκοπεί στην διάδοση της γνώσης γύρω από την κοινωνική οικονομία και την κοινοποίηση επιτυχημένων παραδειγμάτων τόσο του εσωτερικού όσο και εξωτερικού.

ΙΝΕΔΙΒΙΜ ΓΓΝΓ ΕΕ ΚΕΑΕΠ

    

Background Color:
 
Background Pattern:
Reset