Δράσεις του Έργου

Δράσεις του Έργου

Το έργο περιλαμβάνει 

  • τη διεξαγωγή δυο ημερίδων, μια στην Αθήνα και μια στην Θεσσαλονίκη. Οι ημερίδες απευθύνονται κατά κύριο λόγο στους νέους, και στοχεύουν να συμβάλλουν στην απόκτηση ικανοτήτων μέσω της μη τυπικής μάθησης. 
  • την δημιουργία ηλεκτρονικής σελίδας (site), για την προώθηση του έργου. Στο site θα αναρτηθεί πληροφοριακό υλικό και άλλες απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το έργο, αλλά και την κοινωνική οικονομία 
  • την προώθηση της ιδέας της κοινωνικής οικονομίας μέσω καταχωρήσεων στα social media με σκοπό να επιτευχθεί η βελτίωση των υποστηρικτικών δικτύων και η στήριξη της δραστηριότητας των νέων. Ο λόγος που επιλέγονται τα social media κατ’ εξοχήν στοιχείο επικοινωνίας των νέων, αλλά και εύχρηστο εργαλείο με χαμηλό κόστος γι αυτούς, 
  • ανακοίνωση του προγράμματος σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, 
  • δημιουργία και αναπαραγωγή πληροφοριακού – εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (ενημερωτικά φυλλάδια, cd’s)για την κοινωνική οικονομία, στοχεύοντας στην βελτίωση των υποστηριχτικών δομών που ενισχύουν την νεανική επιχειρηματικότητα και τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες των νέων,
  • δημιουργία info-kiosk στις πόλεις διεξαγωγής των ημερίδων με σκοπό την ενημέρωση περισσοτέρων ενδιαφερομένων.  
  • δικτύωση των εγχώριων φορέων κοινωνικής οικονομίας με κέντρα νεότητας, συλλόγους και Μ.Κ.Ο που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας, τόσο του εσωτερικού όσο και εξωτερικού στοχεύοντας στην περαιτέρω επένδυση στην ελληνική νεολαία. 
  • Συμβουλευτική αλληλεπίδραση των συμμετέχοντων νέων με ομάδα συμβούλων με σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και το επιχειρείν

ΙΝΕΔΙΒΙΜ ΓΓΝΓ ΕΕ ΚΕΑΕΠ

    

Background Color:
 
Background Pattern:
Reset