Κοινωνική Οικονομία και Νέοι

Ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας και οι νέοι

Ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας, εμπνέεται από ιδέες όπως αλληλεγγύη, κοινωνική συνοχή, δημοκρατική λήψη αποφάσεων. 

Το έργο προτείνει λύσεις με άξονα την κοινωνική οικονομία. 

Παράλληλα ευνοεί τη συμμετοχή της νεολαίας σε καινοτόμες ιδέες και προτάσεις, την αναληψη πρωτοβουλιών και την ενίσχυση των δημιουργικών της δυνατοτήτων.

ΙΝΕΔΙΒΙΜ ΓΓΝΓ ΕΕ ΚΕΑΕΠ

    

Background Color:
 
Background Pattern:
Reset