Στόχοι του Έργου

Στόχοι του Έργου

  • προτείνει λύσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας (έχοντας υπ’ όψιν τα υψηλά ποσοστά της στους νέους)  
  • προωθεί την ιδέα της κοινωνικής οικονομίας σε εθνικό, αλλά πρωτίστως τοπικό επίπεδο ως μια πιθανή απάντηση στο ζήτημα της ανεργίας,  
  • παράσχει υπηρεσίες ενημέρωσης νέων επιχειρηματιών προσεγγίζοντας, ευαισθητοποιώντας και ενημερώνοντας τους νέους αναφορικά με τα πλεονεκτήματα της κοινωνικής οικονομίας, 
  • επισημαίνει το παράδειγμα των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ, ως μια πιθανή απάντηση στο ζήτημα της ανεργίας των νέων,  
  • επισημαίνει την χρήση νέων τεχνολογιών οι οποίες θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και θα βελτιώσουν την λειτουργία της επιχείρησης, 
  • δημιουργεί ένα δίκτυο συνεργασίας ανάμεσα σε συμμετέχοντες στην κοινωνική οικονομία και μέλη ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ, προκειμένου τα προηγούμενα επιτυχημένα παραδείγματα να αποτελέσουν οδηγό για τα μελλοντικά.

ΙΝΕΔΙΒΙΜ ΓΓΝΓ ΕΕ ΚΕΑΕΠ

    

Background Color:
 
Background Pattern:
Reset